Fer Tummers

Fer Tummers is een gedreven en ervaren Executive met een stevig trackrecord in het managen en verbeteren van projectgedreven organisaties. Hij heeft ‘hands-on’ ervaring met projectmanagement, inkoop en uitbesteden en contract- en risicomanagement in de internationale Maritieme/Offshore en high-tech industrie, opgedaan bij leidende wereldwijd opererende bedrijven.

Fer’s visie op succesvol (project)management is: “Leadership is combining a clear vision with building a strong tea and achieveing results”.

Carl Messemaeckers van de Graaff

Carl Messemaeckers van de Graaff heeft ruim 20 jaar ervaring met het verbeteren van bedrijfsprocessen, met name in proces- en project gedreven bedrijven zoals de bouw en installatietechniek. Zijn uitgangspunt is om gezamenlijk met de medewerkers organisaties te professionaliseren. Dit stelt bedrijven in staat te groeien en medewerkers om zich te focussen op hun kerntaken.

 

Rob Hoefnagels

Rob Hoefnagels is werkzaam bij SPIE Nederland B.V./ Ziut B.V. als legal counsel. Vanuit deze functie houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van technische projecten, van aanbesteding en uitvoering tot en met de oplevering. Hiervoor was hij achtereenvolgens werkzaam als manager juridische zaken bij Imtech Benelux Group, consultant bij Berenschot Osborne en legal counsel bij Tebodin Consultants & Engineers. Rob is bestuurslid van de Dutch Arbitration Association en is in 1985 afgestudeerd aan de Universiteit Tilburg. 

 

Arjan van Weele

Arjan van Weele bekleedde tot voor kort de NEVI leerstoel Inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is een ervaren docent en onderzoeker en als bestuursadviseur actief bij vele grote internationale ondernemingen op het gebied van inkoop-, leveranciers- en contractmanagement.

Ruud Schrauwen

Ruud Schrauwen is werkzaam als adviseur bij TwynstraGudde Contracteren & Risicomanagement. In deze functie houdt hij zich bezig met samenwerkingsrelaties in de bouw en infrastructuur. Soms in de rol van adviseur, maar vaak vanuit de rol van contractmanager. Hij adviseert in de voorbereidende fases over marktbenaderingsstrategieën en aanbestedingen. Daarnaast zet hij in de uitvoeringsfase het contractmanagement op poten, waaronder de inrichting en afhandeling van het VtW-proces.

Ruud is afgestuurd als civiel technisch ingenieur.

Stan Putter

Stan Putter, advocaat/partner bij Conway & Partners. Stan treedt op als arbiter en is verder secretaris/board member van de Dutch Arbitration Association en zal in dat kader vertellen over de totstandkoming van de 'Leiraad voor verstorings-en vertragingsclaims'en ingaan op bewijsuitdagingen.