Fer Tummers

Fer Tummers is een gedreven en ervaren Executive met een stevig trackrecord in het managen en verbeteren van projectgedreven organisaties. Hij heeft ‘hands-on’ ervaring met projectmanagement, inkoop en uitbesteden en contract- en risicomanagement in de internationale Maritieme/Offshore en high-tech industrie, opgedaan bij leidende wereldwijd opererende bedrijven.

Fer’s visie op succesvol (project)management is: “Leadership is combining a clear vision with building a strong tea and achieveing results”.

Carl Messemaeckers van de Graaff

Carl Messemaeckers van de Graaff heeft ruim 20 jaar ervaring met het verbeteren van bedrijfsprocessen, met name in proces- en project gedreven bedrijven zoals de bouw en installatietechniek. Zijn uitgangspunt is om gezamenlijk met de medewerkers organisaties te professionaliseren. Dit stelt bedrijven in staat te groeien en medewerkers om zich te focussen op hun kerntaken.

 

Rob Hoefnagels

Rob Hoefnagels is werkzaam bij SPIE Nederland B.V./ Ziut B.V. als legal counsel. Vanuit deze functie houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van technische projecten, van aanbesteding en uitvoering tot en met de oplevering. Hiervoor was hij achtereenvolgens werkzaam als manager juridische zaken bij Imtech Benelux Group, consultant bij Berenschot Osborne en legal counsel bij Tebodin Consultants & Engineers. Rob is bestuurslid van de Dutch Arbitration Association en is in 1985 afgestudeerd aan de Universiteit Tilburg. 

 

Ron de Jong

Na een loopbaan in projectbeheersing bij een grote Nederlandse aannemer, een directie rol bij deze aannemer en een zelfstandige adviseursrol, is Ron de Jong sinds 2005 werkzaam als contractmanager bij PSJ Contract Support BV. 

Jeroen Moonen

Jeroen Moonen is in 1997 afgestudeerd in het Nederlands Privaatrecht. Na ca. zeven jaar in de advocatuur werkzaam te zijn geweest is hij in 2005 overgestapt naar TwynstraGudde. Daar is hij werkzaam als partner en adviseur contracteren en aanbesteden. Vanuit de rol werkt Jeroen aan samenwerkingsrelaties in vooral bouw en infrastructuur. Bijvoorbeeld door te adviseren over de marktbenaderingsstrategie voor projecten en programma's en door aanbestedingen te begeleiden als procesbegeleider, dialoogvoorzitter of probiteitsfunctionaris. Maar ook om bij te dragen aan oplossingen als toch geschillen ontstaan. Belangrijke thema's hierbij zijn het hanteerbaar maken van complexiteit en het voortdurend oog hebben voor de belangen van betrokkenen. Jeroen zet zich in voor de ontwikkeling van het vak contracteren en aanbesteden voor projecten. Onder meer door voor verschillende opdrachtgevers en opleidingsinstituten les te geven. Tevens is hij auteur van het boek Contracteren en aanbesteden in de bouw en infrastructuur (2016). 

Stan Putter

Stan Putter, advocaat/partner bij Conway & Partners. Stan treedt op als arbiter en is verder secretaris/board member van de Dutch Arbitration Association en zal in dat kader vertellen over de totstandkoming van de 'Leiraad voor verstorings-en vertragingsclaims'en ingaan op bewijsuitdagingen.